طراحی سایت
X

آینده کسب و کار درتصرف فناوری پرینتر سه بعدی … !!!

 چهارشنبه, 19 اردیبهشت,1397
ما تا سال 2017، حتی نیمی از راه تکنولوژی پرینتر سه بعدی را هم طی نکرده ایم و در حال حاضر پیشرفت های جدید و بیشماری از فناوری تولید افزایشی در راس عناوین خبری قرار گرفته اند از پرینتر سه بعدی...
  • 4
  • 628