طراحی سایت
X

شرکت کربن رزین MPU 100 را برای کاربردهای پزشکی ارائه کرده است.

پنجشنبه, 22 شهریور,1397
کربن Carbon که یک شرکت تولید مواد و محصولات تولید افزایشی مستقر در سیلیکون ولی Silicon Valley می باشد، اعلام کرده که اولین مواد اولیه نسل جدید خود را با کاربری در صنعت پزشکی را برای استفاده در در...
  • 3
  • 4175