طراحی سایت
X

اسکنر 3 بعدی دستی

اسکنر 3 بعدی حرفه ای این بار از کانادا

 پنجشنبه, 23 فروردین,1397
شرکتpeel 3d  کانادا آماده است تا یک اسکنر 3 بعدی حرفه ای را به برای شگفتی، بازار ارایه نماید. این اسکنر 3 بعدی دارای ویژگی تشخیص خودکار شکل و فرم و همچنین دارای نرم افزاری بسیار کارا و قوی می...
  • 1
  • 4451