طراحی سایت
X

نکته ها و ترفندهای تولید 3 یعدی

محدودیت هندسی تولید سه بعدی

 چهارشنبه, 15 آذر,1396
این مقاله در مورد محدودیت های اندازه و هندسی که باید در هنگام تعیین اینکه آیا یک طرح و مدل سه بعدی برای تولید توسط پرینتر سه بعدی مناسب است، باید مورد توجه قرار گیرد مورد بحث قرار می گیرد. این نوع...
  • 1
  • 3364