طراحی سایت
X

پرینتر 3 بعدی SLM

پرینتر سه بعدی SLM

 شنبه, 28 بهمن,1396
روش ذوب لیزر انتخابی "SLM" یک تکنیک اجرایی در فناوری پرینتر سه بعدی است که از داده های فایل سه بعدی به عنوان یک منبع استفاده می کند و با استفاده از یک پرتو لیزر قدرتمند، پودر انواع فلزات...
SLM
  • 0
  • 4978