طراحی سایت
X

تولید قطعات نهایی توسط پرینتر 3 بعدی

ساخت قطعات استفاده نهایی توسط پرینتر سه بعدی

 یکشنبه, 21 آبان,1396
یکی از مزایای انقلاب فناوری پرینتر سه بعدی، توانایی تولید بدون تاخیر و هزینه ابزار ، تولید محصولات سفارشی با اشکال هندسی پیچیده و بدون محدودیت می باشد و این تازه ابتدای تفاوت های فناوری تولید...
  • 0
  • 1654